איזון קווי ייצור


איזון קווי ייצור או איזון קו ייצור הינו מושג בהנדסת ייצור אשר יש לו משמעות רבה בהקשר של יעילות ונצילות של קו הייצור. הנדסת ייצור או תכנון קו ייצור כוללת מכלול שיטות וטכנולוגיות המשמשות את תהליך הייצור של מוצרים שונים. כאשר תפקידו של מהנדס הייצור הוא לייצר את המוצר כך שיעמוד באיכות הנדרשת תוך שימוש אופטימאלי במשאבים הנתונים של עלות וזמן.

תכנון קווי ייצור

תכנון קווי ייצור היינו שם כללי למיקטע רציף מתוך כל השיטות וכל הטכנולוגיות אשר בהם משתמשים לצורך ייצור המוצר. על המהנדס להיות גמיש לשינויים השונים העולים במהלך הייצור אשר אלו עשויים להיגרם כתוצאה מהחלטות הנהלה אשר קובעות סדר עדיפויות חדש. השינויים הללו עשויים להיות קשורים מקביעה חדשה של סדר עדיפויות שונה בשל אילוצים הקשורים באירועים לא צפויים, תקלות או אילוצים שונים שקשורים במעגל הייצור. שינויים כנ"ל עלולים להפר את איזון קווי הייצור ולכן חשוב לתכנן את הגמישויות בהתאם.

המתודות אשר בהן נעשה שימוש בהנדסת הייצור, כוללות שיטות שונות של פעולות גומלין בין אדם למכונה ויישומים באמצעות המחשב. כמו כן מתוכננת בקרת איכות, סימולציות, זמני מחזור, בקרה דיגיטלית ועוד.

הגדלת פיריון העבודה

המדד העיקרי העומד בפני מהנדס הייצור במהלך ביצוע העבודה זהו הגדלת פריון העבודה. בעזרתו הוא ימדוד ויאמוד את יעילות ההליכים הן לטווח הארוך והן לטווח הקצר. הדבר יכול להתאפשר בכמה דרכים.

  • הגדלת התפוקה תוך שמירה על אותה כמות תשומות. דבר זה יוכל להיעשות רק בתנאים של שוק בלתי רווי שם ניתן יהיה להגדיל את התפוקה.
  • הקטנה של התשומות תוך שמירה על התפוקה הקיימת זה ייעשה בתנאים של שוק רווי אשר בו אין אפשרות להגדיל את התפוקה.
  • ניתן גם לשלב בין שתי הדרכים כאשר מגדילים את התפוקה יחד עם ההקטנה של התשומות.

מדד של פריון עבודה יצביע על שיפור ועל התייעלות של הפירמה.

בתעשייה מודרנית איזון קווי ייצור הינו מרכיב חשוב ביותר בנושא של הנדסת הייצור ותכנון של פיקוח הייצור, ומהווה פרמטר חשוב ביכולת להגדיל את היעילות.


בחברת VLV ניסיון רב באיזון קווי יצור במפעלים, זאת לאחר עשרות פרוייקטים בהם סייעה בהורדת זמני המחזור בתהליכי ייצור שונים בארץ ובעולם.