ייעול שיטות ייצור


ייעול שיטות ייצור דורש הבנה מקיפה ומעמיקה עם אופי הארגון בכלל, ושיטות ותהליכי העבודה בו בפרט. מידע זה מאפשר לזהות נקודות תורפה בשיטת הייצור של המפעל, כדוגמת ניצול לא נכון של משאבים, בזבוז באנרגיה או עיכובים מיותרים בלוחות הזמנים. על סמך נתונים אלו, ובעזרת שיטות עבודה מתקדמות כמו שיטת ייצור רזה, יימצאו פתרונות יעילים לבעיות ייצור קיימות, וכמו כן תתוכנן, תיושם ותוטמע שיטת ייצור חדשה. שיטה זו עשויה להתבסס על שינויים קטנים אך משמעותיים במערך העבודה, כמו מרחק הליכה אל קו הייצור, ועד לשינויים מקיפים ומהותיים כמו מעבר לקווי ייצור חדישים ומתקדמים.

שלבי ייעול שיטות ייצור

ייעול שיטות ייצור הינו הליך מקצועי המורכב ומנוהל במספר שלבים בסיסיים. ההליך מתחיל באפיון והגדרות צרכי קו הייצור בהתאם למבנה הארגוני הקיים והנחוץ, וכן על פי איכות וכמות נדרשת תוך עמידה בלוחות זמנים מוגדרים. בשלב זה נעזרים בתרשימי זרימה שמגדירים בין היתר את הציוד והמכונות הנחוצים, ואת התשתיות עבורם. כמו כן, נבחנת האפשרות לייצור מוצרים נוספים או נלווים. לאחר מכן ובהתאם להגדרות, נערכת תוכנית לייעול שיטת הייצור על כל פרטיה השונים. לבסוף, התוכנית מיושמת בפועל, ומבוקרת ונבדקת גם לאחר הטמעתה במפעל.

שיפור שיטת ייצור

שיפור שיטות ייצור מבוסס על מדדים אפשריים לארגון והגדרת צרכיו, ומורכב מקשת רחבה של תהליכים הכוללים תכנון הנדסי מחודש של קווי הייצור, שיפור תהליכי עבודה, התארגנות בפס הייצור בפרט ובארגון בכללותו, ומציאת מאזן מיטבי בין ניצול טכנולוגיות למימוש יכולות עובדים. השיפור עשוי להתבטא בין היתר ב:

  • הגדרת תהליכים אוטומטיים.
  • חלוקה שווה של עומסים בין תחנות הייצור השונות, וכל גורם אחר שיהווה חלק מתכנון מחודש של קווי הייצור.

פרט חשוב בתהליך שיפור שיטת הייצור הינו הגדרת מדדים המאפשרים השוואת הנתונים לפני ואחרי, במטרה לבחון את הצלחת התהליך.

שינוי מערך ייצור עם השיטה הרזה

אחת השיטות היותר מוצלחות בפועל לייעול מערך הייצור הינה השיטה הרזה, אשר דוגלת ביצירת קו ייצור שקל לנהלו ולהפעילו, ושהינו ידידותי עבור העובדים. זאת, תוך ניצול אופטימאלי של משאבי המפעל הקיימים ובדגש על שינוי תפיסה ונהלי עבודה. גישה זו מטפלת בכל האספקטים השונים של הייצור, החל מהטכנולוגיות הקיימות של קו הייצור ויעילותן, דרך בחינת ציוד עזר ועמדות עבודה, ועד לאפשרויות של תכנון מכונות חסכוניות באנרגיה. בנוסף לכך, מושם דגש נרחב על יעילות העובדים עצמם מבחינת כמות והכשרה, יחסי וקשרי עבודה, וכן מבחינת הקשר שבין העובד למוצר הסופי ונכונותו לקחת אחריות על איכותו ועל התפוקה הנדרשת.

בקרה והערכה עבור שינויים בשיטות ייצור

לאחר שבוצעו שינויים בשיטות הייצור והוטמעו בחברה תוך בניית תוכניות ארוכות טווח, תוצאותיהם נבחנות, נבדקות ומוערכות, ובמידת הצורך נערכים מקצה שיפורים והתאמות. יש לציין כי הנתונים הכלליים מורים, שייעול שיטות ייצור תורם במידה רבה לשיפורי ביצועים של מחלקות ותחומים נוספים בארגון, מה שמוביל לשגשוג העסק ולמינופו. 


בחברת VLV ניסיון רב בנושא ייעול שיטות הייצור בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, זאת לאחר שנים של ניסיון מעשי בתעשייה הישראלית והגלובלית.