פיתוח מוצר חדש ופיתוח אב טיפוס


רוב הרעיונות למוצרים טובים נשארים בגדר חלום, אבל בעזרתנו תוכלו להגשימם.

צוות חברת VLV בעל ניסיון רב ומוכח בפיתוח של מוצרים לייצור סדרתי. היכרות יסודית עם טכנולוגיות ייצור מגוונות לצד פתרונות יצירתיים ושליטה טובה בתמחיר מאפשרים לנו להציע ללקוחותינו פיתוח מוצר חדש באיכות גבוהה ובעלות ייצור נכונה. אנו מספקים ללקוחות פיתוח אב טיפוס וסדרות ייצור ראשונות בבית המלאכה של החברה.

הליך פיתוח אב טיפוס / תכנון מוצר

על מנת לצלוח את הדרך הארוכה המלווה את תהליך פיתוח מוצרים בתעשייה, עלינו להקפיד ולדבוק במספר אבני דרך חשובות שיעזרו לנו להגיע אל המוצר שלנו מבלי להחסיר שום שיקול הנדסי ומבלי לפגוע באיכות המוצר.

 • PDR – בסיום הליך המחשבה הראשונית יש לבחון את הקונספט אותו בחרנו אל מול מסמך דרישות המוצר. מומלץ לבצע בחינה זו בפורום רחב של מתכננים/מהנדסים.
 • Conceptual Design – שלב החשיבה העקרונית. במהלך שלב זה על מהנדסי המוצר להגדיר את עקרונות הפעולה הבסיסים של המוצר ולקבוע באמצעות חישובים ואנליזות כיצד ליישם אותם מבחינה הנדסית. נקבעת התצורה  של המרכיבים עיקריים במערכת ושל האינטגרציה בינהם ומתקבלות החלטות לגבי שילוב רכיבי מדף בתכן.
   
 • SOR/SOW – מונחים אלה מגדירים את מפרט הדרישות מהמוצר/מהמערכת. ככל שנפרט יותר במסמך הדרישות ,הגדרת המוצר תהיה יותר ברורה ותקל על המשך הפיתוח ועל יישום השלבים הבאים.
   
 • Benchmarking – אבן הבניין הבסיסית של תהליך פיתוח מוצרים הינה סקר שווקים מקיף. יש לערוך את הניתוח המאקו כלכלי של פוטנציאל השוק והבנת צורכי השוק,דבר המתבצע בדרך כלל ע"י הלקוח.מהבחינה ההנדסית,אנו עורכים  סקירה יסודית  של  הפתרונות ההנדסיים הרלוונטיים הקיימים בשוק.
   
 • Detail Design– לאחר שנבחר הקונספט למוצר יש לעבור אל השלב של התכנון הפרטני של כל חלקי ומרכיבי המוצר. בשלב זה יש לתת פתרון לכל הקונפליקטים במוצר, לוודא שניתן לייצר את החלקים תוך התייחסות לאיכות הנדרשת ולמחירי היעד של המוצר. 
 • CDR – זהו השלב בו מתבצעת הבחינה האחרונה אל מול מפרט הדרישות לפני שחרור המוצר ליצור, התוצאה של שלב זה הינה שרטוטי ומפרטי הייצור לחלקים השונים ולרכיבי הרכש.
 • Prototype  – בשלב זה מיוצרים מספר פרטים בודדים של אב טיפוס מן המוצר על מנת לוודא שהמוצר עונה על דרישות התכן ושישנה התאמה מלאה בין מפרט הדרישות לבין המוצר הסופי, על חלקי האב טיפוס תבוצענה שורת בדיקות נרחבתת בהתאם לתפקוד הנדרש מהמוצר (הרעדה, חוזק, תנאי סביבה וכו'). לאחר ביצוע הבדיקות יתכנו שיפורים ועדכונים בהתאם לממצאי הבדיקות. 

חברת VLV מבצעת שירותי פיתוח מוצרים מרמת התכנון ההנדסי, על פי רעיון הלקוח, ועד להרכבה וייצור סדרתי של המוצר המוגמר.