הבטחת איכות


תכנון, יישום והטמעה של תהליכי בקרה והבטחת איכות בתהליך הייצור.

ייצוב תהליכי ייצור על ידי שילוב תחנות בדיקה בתהליכים קיימים ומערכות בקרה מתקדמות הכוללות זיהוי ואיסוף נתוני סיבות פסילה ותקלות.
שימוש בכלי בקרה סטטיסטית של תהליכים להשגת יציבות באיכות ורציפות בייצור.

תהליכי השיפור המוצעים מתבססים על ניסיון רב בהבטחת איכות ובביקורת וכוללים:

  • חקירת בעיות במוצרים עד הגעה ל – ROOT CAUSE.
  • קביעת הפעולות המידיות למניעת הבעיה ופעולות מתקנות הנדרשות בטווח הזמן המידי.
  • קביעת הפעולות המתקנות הנדרשות ברמת הטווח ארוך.
  • הגדרת השיפורים הנדרשים בתהליך ובתחנות העבודה מכאניקה/בקרה/הוראות עבודה ועוד.
  • תכנון וביצוע של מתקנים ואמצעי בקרה לפתרון הבעיות שאותרו.
  • תכנון וביצוע של שיפורים במכונות ובתהליך.
  • יישום השיפורים באופן מבוקר.
כל הפעילות מתבצעת תוך שימוש בכלי ניתוח המקובלים בתעשיות מתקדמות ומתועדים עם צוות הבטחת האיכות של המפעל.

בחברת VLV ניסיון רב בהבטחת איכות בתהליך הייצור, זאת בעזרת שילוב הנדסה מתוחכמת ובקרה מתקדמת.