top of page

משרד לתכן מכני מהוותיקים והמקצועיים בישראל.
ראיות לנסיון ולמקצועיות ביותר מ- 250
פרוייקטי תכנון וביצוע מאז שנת 2005.

תכנון מכונות

תכנון מכונות

תכנון מכונות ייעודיות לפי דרישת לקוח.

מכונות לייצור, להרכבה ולבקרת איכות.

מכונות אוטומטיות וחצי-אוטומטיות.

בעלות תחנה אחת או ריבוי תחנות.

תכנון קווי ייצור

פיתוח קווי ייצור

תכנון קווי ייצור רציפים מבוססי תחנות עבודה.

קו ייצור בשילוב תחנות אוטומטיות, רובוטיות וידניות לביצוע מגוון הפעולות הנדרשות.

אבטחת איכות ובקרת תהליך מובנית בתהליך הייצור.

למפעלים המעוניינים לייעל ו\או להגדיל את כושר הייצור ואת איכות המוצרים. מתאים למוצרים בכל גודל ובכל רמת מורכבות. 

ייעוץ וליווי פרוייקטים בתעשייה

ייצור סדרתי

ייעוץ הנדסי לחברות תעשייתיות בנושאי תהליכי ייצור והצטיידות.

הכנת תוכניות השקעות הנסמכת על קונספט ייצורי מפורט במישור ההנדסי ובמישור הכלכלי.

1. למפעלים יצרניים לקראת צמיחה וארגון מחדש.

2. לסטרט-אפים לפני תהליך מעבר לייצור סדרתי.

מתאים גם למעוניינים להגיש תוכניות במסלול ייצור מתקדם במשרד הכלכלה.

ליווי הפרוייקטים בתהליכי הרכש, הביצוע וההטמעה.

העברה מפיתוח לייצור סדרתי

תכנון לייצור סדרתי. הכנת תיק מוצר. מודל, תיק ייצור
העברה מפיתוח לייצור. אב טיפוס של הלקוח

לחברות או יזמים אשר בנו בבית המלאכה דגם עובד של מוצר או מכונה וכעת מעוניינים לבסס את התכנון לתיק ייצור המתאים לטכנולוגיות ייצור סדרתי בהתאם לכמויות הרצויות.

תכן מכני כללי

תכנון מכני
תכנון מתקנים

תכנון פתרונות לפי דרישה למפעלים ולמגוון ענפים.

נסיון רב במינעד רחב מאוד של טכנולוגיות ושל רמות מורכבות ודיוק.

פיתוח מוצרים

פיתוח קווי ייצור
פיתוח מוצר. תחנת בדיקה רובוטית

פיתוח מוצרים לחברות וליזמים.

מומחיות בתהליכי פיתוח משלב ההגדרות, דרך תכן קונספטואלי, תכן וייצור אב טיפוס, אימות ותיקוף התכן ותכן מפורט לתיק מוצר.

bottom of page