פיתוח וייצור מכונות לייעול ולקידום.

בניית מכונות לתעשייה הוא מושג המתאר תחום רחב מאוד הן מבחינת סוגי המכונות והן מבחינת מגוון תעשיות היעד.

הצורך המתמיד של התעשייה בבניית מכונות מובן ואינו דורש הסבר אך ננסה לפרוט מעט את המושג הרחב לפרוטות על מנת להבין אותו טוב יותר.

ניתן למיין את המושג בניית מכונות לתעשייה בכמה אופנים:

סוג הפעלת המכונה:

מכונות שונות מתוכננות להיות מופעלות ע"י מקורות כח שונים.

קצב הייצור, הכוחות הנדרשים, מהירויות התנועות והדיוקים הרצויים יהיו שיקולים לבנייה של מכונה חשמלית, פניאומטית, הידראולית או אחרת.

סוג הטכנולוגיה:

דוגמאות נפוצות יכולות להיות מכונה לעיבוד שבבי או מכונה לעיבוד בלחץ, מכונות לאריזה, מכונות לביקורת מידות, לריתוך להרכבה ועוד.

רמת האוטומציה:

בתעשייה קיימות ונדרשות לעיתים מכונות פשוטות המבצעות פעולה בודדת או מספר קטן של פעולות, המופעלות באופן ידני. למכונות אלה תהיה רמת פיקוד אוטומטי מינימלי או אפסי.

על הקצה האחר של הסקלה, נדרשות מכונות לביצוע פעולות רבות ומורכבות המופעלות באופן אוטומטי לחלוטין וללא התערבות אדם ברצף הפעולות.

סוג התעשייה:

דוגמאות נפוצות יכולות להיות מכונות לתעשיית המזון, לתעשיית הדפוס, למחצבות, לתעשיית הפלסטיק ועוד.

גודל השוק:

הכוונה היא לגודל השוק הייעודי של אותו סוג מכונות ולהשפעה של גודל השוק על האופי של בניית מכונות לשוק זה.

דוגמא טובה לכך הוא השוק של המכונות לעיבוד שבבי. מאחר וברחבי העולם יש הרבה מאוד מפעלים ובתי מלאכה לעיבוד שבבי אשר משתמשים במכונות דומות, בניית מכונות לעיבוד שבבי שמורה לחברות המתמחות במכונות אלה ואין סיבה, למעט מקרים יוצאי דופן, לפנות לכיוון של בניית מכונה ייעודית למפעל מסויים.

לעומת זאת מכונה המיועדת לבצע מוצר מסויים ומיוחד לא תהיה זמינה כמוצר מדף בשוק ותהליך הבנייה שלה ידרוש תכנון ובנייה ייעודיים למקרה הספציפי.

ניתן כמובן לקטלג באופנים נוספים אך מכאן מובן כי לשם בניית מכונות לתעשייה נדרש להביא בחשבון שיקולים רבים וכי ייצור תעשייתי מוצלח יושג באמצעות בחירה, תכנון וביצוע נכונים כדי שהמכונות יוכלו להשיג את היעדים הרצויים בכמות ובאיכות.

תכנון ובניית מכונות הינה ההתמחות של VLV. החברה מבצעת פרוייקטים מרמת התכנון ועד להרצה מלאה של המכונה במפעל הלקוח.