טעויות נפוצות בתהליך הפיתוח והדרך להימנע מהן.

עובדה ידועה היא שרוב הרעיונות הטובים למוצר חדשני נשארים בסופו של דבר בגדר רעיון בלבד!

יש לכך סיבות רבות וכמובן שלא כל הסיבות קשורות לתהליך הפיתוח.

במאמר זה ננסה לסקור את הסיבות העיקריות אשר עלולות לנבוע מתהליך פיתוח לקוי ולהציע דרכים להימנע מהן.

not to do

Not to do:

1. הגדרת המערכת

תהליך פיתוח אשר מתחיל עם הגדרות חלקיות או עם הגדרות כלליות.

התוצאה בהמשך עלולה להיות יותר סבבים של שינויים אשר שוחקים את משאבי הפיתוח.

הדרכים להימנע:

קודם כל, כיתבו באופן פשוט, ברור ומלא מה המערכת צריכה לעשות ובאילו תנאים. יש להיזהר ממסמכים עם הרבה מילים ומעט רלוונטיות.

בהמשך, דאגו שרשימה זו תיבחן, תתרענן ותשתפר מעת לעת – לדוגמא בכל אבן דרך של תהליך הפיתוח.

סביר מאוד כי בהמשך התהליך יתגבשו תובנות נוספות ולעיתים שונות מאלו שהיו בתחילת הדרך.

לסיום, וודאו כי העוסקים בפיתוח מכירים היטב את הדרישות מהמערכת.

לכאורה הדבר מובן מאליו אך בפועל לא תמיד מתקיים. במידה ויוזמי תהליך הפיתוח אינם מיומנים בהגדרות מעין אלה, מוטב להעזר באנשי מקצוע כבר בשלב ההגדרה.

2. עיקר וטפל בתכן הקונספטואלי

ההחלטה על מה לשים דגש בתכן הינה במקרים רבים אינטואיטיבית ולא פעם מובילה לקשיים בשלבים מאוחרים ויקרים יותר.

קיימות שתי דרכים להימנע משגיאות אלו:

האחת פשוטה ובסיסית – שימוש בהגיון פשוט שהוא תנאי הכרחי כמובן אך לא תמיד מספיק.

השניה משלימה את הראשונה ועושה את אותו הדבר אך באופן שיטתי ובר בקרה והיא ניתוח יסודי של סיכוני התכן באופן אשר מבליט את הבעיות העיקריות ומבטיח את הטיפול בהן.

3. היצמדות לעקרונות שגויים

לעיתים קורה שהמערכת בפיתוח כוללת עקרונות עליהם הוחלט בעבר מסיבות שכבר אינן נכונות או לא רלוונטיות.

כל נסיון להציע מענה טוב יותר נתקל בסירוב המנומק בכך שכבר החלטנו על כך בעבר או שכבר אמרנו ללקוח (כאמור, משהו שגוי) ואין אפשרות להציג לו משהו אחר וכו׳.

הדרך היחידה להתגבר על טעות זו היא לשמור על חשיבה פתוחה ולא להינעל על הדרך המסויימת בה אנו כבר נמצאים.

4. תכן מפורט לקוי

שגיאה נפוצה נוספת היא הגישה לפיה פתרון קונספטואלי טוב הינו מספיק לקבלת מוצר טוב. זהו כמובן תנאי הכרחי אך בהחלט לא מספיק.

תהליך הפיתוח אינו מסתיים עם ההשלמה של תכנון קונספטואלי טוב וגם הפתרון הקונספטואלי המושלם ביותר לא יעבוד אם פרטי התכנון לקויים.

זהו אחד המקומות בהם בולטת ביותר העובדה כי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.

יש לתכנן היטב את הפרטים וליישם תהליכים של אימות התכן אשר מיועדים למנוע ככל שניתן ליקויים בתפקוד המוצר ובתהליכי ייצור שלו.

5. תכנית פיתוח לא ריאלית

שגיאה זו נמנית כאן אחרונה למרות שבמידה רבה היא הראשונה בין השגיאות.

תכנית פיתוח לא ריאלית מתאפיינת בהקצאת משאבים באופן אופטימי מדי ונוטה שלא לכלול מראש את האפשרויות לעיכובים ולתקלות בתהליך פיתוח המוצר.

איננו קוראים כאן לפסימיות חלילה! נהפוך הוא, האופטימיות הינה תנאי הכרחי לפיתוח מוצלח.

אך יחד עם זאת, צריך לזכור כי התהליך כולל איזון מתמיד בין חתירה למטרה לבין סבלנות במתן מענה לבעיות הלא צפויות הצפויות מאוד.

תכניות פיתוח שאינן כוללות הקצאת משאבים בהתאם עלולות להגיע למצב בו התכלו המשאבים שהוקצו לפיתוח מבלי שהסתיים תהליך הפיתוח באופן מוצלח.

גם כאן מומלץ להתייעץ עם אנשי פיתוח מנוסים עוד בטרם החל תהליך הפיתוח ולתכנן נכון את התהליך ואת המשאבים הדרושים.

לסיכום

ברור שהדברים ברורים עד כדי מובנים מאליהם. ובכל זאת, מדוע חשוב להדגיש אותם?

אעזר כאן בדברי הרמח״ל בהקדמתו היפה לספרו ״מסילת ישרים״ אותה הוא מתחיל כך:

״החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פירסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פירסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאוד והשיכחה רבה״.

חברת VLV מומחית בתהליכי תכנון, ביצוע וניהול פרוייקטים של פיתוח הנדסי. זאת לאחר שנים של ניסיון מעשי בתעשייה הישראלית והעולמית.