ייעול שיטות ייצור

ייעול שיטת הייצור דורש הבנה מעמיקה עם אופי הארגון ושיטות העבודה בו.

כך ניתן לזהות כשלים בשיטת הייצור הקיימת, כמו ניצול לא נכון של משאבים, בזבוז באנרגיה או עיכובים מיותרים בלוחות הזמנים.

בעזרת שיטות עבודה מתקדמות, יימצאו פתרונות יעילים לבעיות ייצור קיימות, וכמו כן תתוכנן, תיושם ותוטמע שיטת ייצור חדשה.

optimize

שלבי ייעול שיטות ייצור

ייעול שיטות ייצור הינו הליך מקצועי המורכב ומנוהל במספר שלבים בסיסיים.

ההליך מתחיל באפיון והגדרות צרכי קו הייצור בהתאם למבנה הארגוני הקיים והנחוץ, וכן על פי איכות וכמות נדרשת תוך עמידה בלוחות זמנים מוגדרים.

בשלב זה נעזרים בתרשימי זרימה שמגדירים בין היתר את הציוד והמכונות הנחוצים, ואת התשתיות עבורם. כמו כן, נבחנת האפשרות לייצור מוצרים נוספים או נלווים.

לאחר מכן ובהתאם להגדרות, נערכת תוכנית לייעול שיטת הייצור על כל פרטיה השונים.

לבסוף, התוכנית מיושמת בפועל, מבוקרת ונבדקת גם לאחר הטמעתה במפעל.

שיפור שיטת ייצור

שיפור שיטות ייצור מבוסס על מדדים אפשריים לארגון והגדרת צרכיו, ומורכב מקשת רחבה של תהליכים הכוללים תכנון הנדסי מחודש של קווי הייצור, שיפור תהליכי עבודה, התארגנות בפס הייצור בפרט ובארגון בכללותו, ומציאת מאזן מיטבי בין ניצול טכנולוגיות למימוש יכולות עובדים.

השיפור עשוי להתבטא בין היתר ב:

הגדרת תהליכים אוטומטיים.

חלוקה שווה של עומסים בין תחנות הייצור השונות, וכל גורם אחר שיהווה חלק מתכנון מחודש של קווי הייצור.

פרט חשוב בתהליך שיפור שיטת הייצור הינו הגדרת מדדים המאפשרים השוואת הנתונים לפני ואחרי, במטרה לבחון את הצלחת התהליך.

שינוי מערך ייצור עם השיטה הרזה

אחת השיטות היותר מוצלחות לייעול מערך הייצור הינה השיטה הרזה, הדוגלת ביצירת קו ייצור קל לניהול ותפעול, וידידותי לעובדים.

זאת, תוך ניצול אופטימאלי של משאבי המפעל הקיימים ובדגש על שינוי תפיסה ונהלי עבודה.

גישה זו מטפלת בכל האספקטים השונים של הייצור, החל מהטכנולוגיות הקיימות של קו הייצור ויעילותן, דרך בחינת ציוד עזר ועמדות עבודה, ועד לאפשרויות של תכנון מכונות חסכוניות באנרגיה.

מושם דגש על יעילות העובדים מבחינת כמות והכשרה, קשרי עבודה, והקשר בין העובד למוצר הסופי ואחריותו על האיכות והתפוקה הנדרשת.

בקרה והערכה עבור שינויים בשיטות ייצור

לאחר שבוצעו שינויים בשיטות הייצור והוטמעו בחברה תוך בניית תוכניות ארוכות טווח, תוצאותיהם נבחנות, נבדקות ומוערכות, ובמידת הצורך נערכים מקצה שיפורים והתאמות.

הנתונים מראים כי ייעול שיטת הייצור תורם במידה רבה לשיפור ביצועי מחלקות ותחומים נוספים בארגון.

בחברת VLV ניסיון רב בנושא ייעול שיטות הייצור בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, זאת לאחר שנים של ניסיון מעשי בתעשייה הישראלית והגלובלית. צור קשר.