תכנון מפעלים בשיטת קווי ייצור רזה – Lean Production.

העולם הטכנולוגי נחשף לשיטות עבודה וצורות חשיבה של ייצור רזה, אשר מקורה בתעשיית הרכב היפנית.

שיטה זו אשר בעיקרה ניצבת השאיפה לתהליך ייצור ללא כל בזבוב של משאבים, מביאה את תהליך הייצור למצב אופטימלי ויעיל.

Why lean

שלבים בתכנון וביצוע קווי ייצור רזה:

שלב א'- אפיון והגדרת קווי הייצור:

צוות חשיבה משולב הכולל את מהנדסי VLV וחברי צוות מטעם הלקוח, יגבשו יחד את דרישות המפעל המתוכנן.

שלב ב'- ניתוח:

בין אם מדובר במערך חדש או בשדרוג מערך ישן, תחילתו של התהליך הינו בניתוח יסודי ושיטתי של כלל התהליכים במפעל.

ניתוח התהליכים מתבצע בשיתוף עם צוותי הפיתוח, התפעול והאיכות של המפעל.

התוצאה של תהליך הניתוח מאפשרת למהנדסים של VLV לקבוע באופן ממוקד ובסדר עדיפויות נכון את הנושאים הדורשים טיפול.

שלב ג'- תכנון עקרוני:

תכנון עקרוני של תהליכי וקווי הייצור האופטימליים.

בשילוב תכנון זרימה רציפה של הרכיבים בתהליך, אפיון מפורט של כל שלב, חישוב ואיזון אמצעי הייצור וזמני הייצור, תכנון אזורי האיחסון ואמצעי השינוע ושילוב אבטחת האיכות בתהליך.

שלב ד'- ניתוח עלויות:

על הניתוח לכלול את תכנית ההשקעות ואת העלויות הישירות והעקיפות כולל חישוב נקודת האיזון בין כוח אדם הנדרש לבין אוטומציה במערכות השונות.

שלב ה'- תכנון מפורט:

תכנון מעמיק ומפורט, המורכב מכלל המאפיינים השונים אשר נלקחו בחשבון. כאן ייבחרו אמצעי הייצור ואמצעי אבטחת האיכות בתהליך ובמידת הצורך יתוכננו ויבוצעו אמצעים ייעודיים לשם כך.

שלב ו'- יישום:

הוצאה לפועל של התכנית, דורש ראייה מפעלית כוללת והיכרות עם כלל הפונקציות המפעליות כולל ייצור, איכות, אחזקה, רכש ולוגיסטיקה.

קווי ייצור יעילים עם יישום התוכנית יתקבל קו ייצור נטול בזבוז בתהליך.

פרוייקטים מוצלחים של החברה בהורדת עלויות מוכחת תוך שימוש בעקרונות "רזים" כוללים תכנון מפעלים לייצור מכלולים לרכב, מנגנונים לתעשייה הסולארית, חלקי מבנה מפלדה, ייצור מנגנוני מנוע ועוד.

חברת VLV בעלת נסיון רב בתכנון מפעלים, פיתוח תהליכי ייצור וביישום מערכי ייצור על פי עקרונות קווי ייצור רזה (Lean Production).