תכנון מפעלים

תכנון של רצף פעולות הייצור, הבקרה, האחסון, השינוע והאחזקה במפעל.

לצורך תכנון נכון של מפעל יש לזכור כי המפעל איננו הרצפה והקירות אלא מכלול חי ודינמי הדורש תכנון מקצועי על מנת למקסם יעילות.

הכרות יסודית עם הדינמיקה של פעילות מפעלית מאפשרת לנו לסייע ללקוחותינו להשיג:
ניתוח והגדרת צרכים נוכחיים ועתידיים.
אמצעי הייצור. אפיון כמותי ואיכותי וסיוע בהתכנסות לציוד המומלץ.
שטחי אחסון וכלל הממשקים שלהם עם הפונקציות האחרות.
אמצעי שינוע.
אמצעי בקרה.
צורכי התחזוקה.

תכנון זרימת החומר ותכנון כל הפעולות בתהליך, הגדרות מפורטות ובחירת הציוד בהתאם לתפוקות הרצויות, שילוב ושדרוג של ציוד קיים לצד רכישה של ציוד חדש סטנדרטי או ייעודי. תכנון לאיזון קצבי הייצור ולהמשך התפתחות עתידית, הכנת תכנית ההשקעות בהתאם.

בחברת VLV ניסיון רב בתכנון מפעלים אך חשוב מכך, ניסיון בתפעול המפעל על כלל היבטי הייצור, האחזקה, האיכות והיעילות.